Email: info@woxpops.se

Om

Fine art photography

Photography created in accordance with the vision of the artist as photographer. Instead of capturing a realistic version of the subject, the photographer is aiming to produce a more personal impression. Fine art photography describes any image taken by a camera where the intention is aesthetic, rather than scientific, commercial, or journalistic.

Photography as art and collectibles is an area that had an impact on the Swedish market . During the 1970s, the photograph becomes revalued and receive a collectible as art within the Western art world. For some years now on auction market including documentary photography in Sweden and the interest just keeps getting bigger.


Konstfotografi

Fotografi skapat i enlighet med fotografens vision. Istället för att fånga en realistisk version siktar fotografen på ett mer personligt uttryck. Konstfotografi är en bild där intentionen är estetisk snarare än vetenskaplig, kommersiell eller journalistisk.

Fotografi som konst och samlarobjekt är ett område som haft en stor inverkan på den svenska marknaden. Under 1970-talet, omvärderas fotografiet och blir ett samlarobjekt som konst inom den västerländska konstvärlden. Sedan några år även på auktionsmarknaden i Sverige och intresset blir bara större.

Joakim Jalin
Filmmaker & Artist

Studied at Sven Wingquist School of Photography 1985-87 and The University for Photography and Film in Gothenburg, 1993-95. Elected member of FSF – The Swedish Association of Cinematographers.

Film photographer for over 15 documentaries shown in cinemas and on TV since 1997, including the Award winning ”Muraren” 2002, directed by Stefan Jarl.


Joakim Jalin

Joakim Jalin, (f. 1969) Fotograf, Filmare och Filmfotograf.
Verksam 27 år som fotograf. Bor på Västkusten utanför Göteborg.
Utbildad vid Sven Wingquist Fotoskola 1985-87 och Högskolan för Fotografi och Film i Göteborg, 1993-1995. Invald medlem i FSF (Föreningen Sveriges Filmfotografer.)

Filmfotograf på mer än 15 dokumentärflmer som visats på Bio och på TV sedan 1997, bland annat ”Får Jag Lov -till den sista dansen” och den Guldbaggebelönade ”Muraren” i regi av Stefan Jarl.

Vi använder Cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du detta. Läs mer.
Jag förstår
x